Den här sidan använder cookies. Mer info här. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. OK!

Filtrera bort oönskade mail

Skulle du vilja filtrera bort mail som kommer till din mailbox?

Det kan man göra genom att följa nedanstående steg:

- logga in på ditt konto via webbmailen (http://mail.entos.nu/IClient)
- klicka på "Manage Mail Rules" under menyalternativet "Action"
- klicka på "Add new rule"
- Under 1 kan man sedan skriva vad som helst egentligen, bara för eget bruk (t.ex. Spam)
- Under 2 klickar man på "Conditions editor" och därefter skriver t.ex. Where "From" Contains "en särskiljande del av mailadressen" och sedan ett klick på "Add Condition" och därefter "Save"
- Under 3 väljer man sedan vad som skall hända med mailet, förslagsvis väljer man "Delete" under "Action" och sedan trycker du "Save" igen.

Klart!

Obs! Följer man ovanstående steg så kommer man aldrig få mail som filtrerats bort enligt regeln/reglerna man skapat